1. To-Tall.net en al daar bij aangesloten websites, domein namen en auteurs zijn zich†ervan bewust dat niet iedereen dit blog zou willen lezen. Hou er dan ook rekening mee dat het lezen van deze blog geheel op eigen risico is en op eigen wil is berust.

2. De tekstuele uitingen op deze Blog en de daarbij aangesloten websites en domein namen zijn in copyright van To-Tall.net. Alle informatie uit dit blog mag niet voor commerciÎle doeleinden worden gebruikt, gedupliceerd of misbruikt worden tenzij hiervoor uitsluitend toestemming is gegeven.

3. Beeld matriaal, zoals foto’s plaatjes video en andere type media formaten gebruikt op deze website en voorzien van het copyright logo van To-Tall.net of de daarbij aangesloten websites, domein namen zijn in volledig eigendom. Deze beeld materialen mogen niet gekopieerd worden voor commerciÎle doeleinden anders dan de uitgever hiervan uitsluitend toestemming heeft gegeven.

4. De informatie op deze website alsmede de hierbij aangesloten websites en domein namen zijn voornamelijk gericht op entertainment of het verstrekken van informatie. Hierbij zou het kunnen zijn dat informatie verstrekt op deze website volstrekte onzin is en niet betrouwbaar is. gebruik van deze informatie is hierom dan ook voor eigen risico.

5. Wij behouden ons het recht om het doel van dit blog te veranderen naar eigen inzicht of bepaalde content tegen betaling aan te bieden.

6. Op dit Blog zijn adverteerders aanwezig. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de geplaatste advertenties. Mocht er toch aanstootgevende advertenties geplaatst worden geeft dit dan aan ons door. Echter bij het gebruik van de advertenties zijn wij niet verantwoordelijk voor de aangekochte producten nog de inhoud van de website waar deze naar gelinkt staat. De huidige advertenties zijn dynamische en zullen regelmatig door de adverteerder worden vervangen.

7. Reacties die per mail naar ons worden opgestuurd kunnen online geplaatst worden en gebruikt worden als entertainment. Bij het ontvangen van emails behouden wij het recht om gebruik te maken van de informatie die in deze e-mail staat. De rechten worden hierom dus overgedragen aan ctos.nl† en de daarbij aangesloten websites en domein namen. Wij zullen er wel zorg voordragen dat de inhoud met NAW gegevens worden geanonimiseerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box