Two Way Authentication with external IDP’s

More and more web applications like Twitter, Facebook and Outlook.com, using a two way authentication protocol too create a secure environment and make sure the owner has access to their content.

Also companies are building two way authentication systems so users can access from their home computers or for vendors an application such as SharePoint and work more together on documents.

To establish a secure environment some companies are using a third party IDP (Identity Provider) This has the advantage that the company does not need to create and manage an own IDP with a whole own new infrastructure to supply to the end users.

So how works an IDP, it’s quit simple to explain. An IDP is nothing more than a user DataBase. A user log in to a web application. The application does not recognise the user. And will redirect the user to the IDP. The user log in with his e-mail address and a own created password. father this the user will get an secondary password that will send to his mobile phone. when he fill in this password he will be able to enter the application.

Now your logged in but how do you application know you?
There are several solutions possible. Ill describe one of them here.

The user account is stored in an Active directory and disabled So what is happening?
When a User logon on a IDP the IDP creates a SAML token and redirect you to the web application . This token is checked against UAG to see if the user has the correct permissions and UAG give a OKAY and redirects you again to an ADFS server. This ADFS server is only federating with your web app. and in the web app the user will be recognised with his E-mail address and have access. To secure your session UAG will monitor your activity and mark your cookies as active. When there is inactivity the user will automatically log out and need to rerun the authentication process.

To make sure ADFS can sync the users against your web app you don’t want to add these users by hand in the Active Directory. You can use FIM (Forefront Identy Manager) from Microsoft to import the users from the IDP Pull request in to your AD.†IDP Flow Chart

Rechten en Plichten huurders

te-huur-nederlandVeel mensen in Nederland huren een huis, om precies te zijn in 2012 van de 7,1 miljoen huishoudens is 41% huurder van een woning. Waarvan 2,6 miljoen onder de liberatiegrens zitten van 664,64 Euro per maand zitten.

Wat weten deze mensen eigenlijk wat hun plichten en rechten zijn? Ik persoonlijk denk dat veel mensen niet helemaal op de hoogte zijn van hun plichten en rechten. Natuurlijk dient men aan zijn huurwoning dusdanig te bewonen als of het zijn/haar eigendom is. En een gaatje in de muur te dichten moet men ook zelf doen. En natuurlijk het tijdig betalen van de huur elke maand. Het toegang verlenen aan de mensen die in opdracht van de verhuurder komen om iets te repareren enz.

Maar welke rechten hebben we eigenlijk?

Als huurder moet je in veel woningen servicekosten betalen. Dit kan zijn om een verzekering te betalen van de gemeenschappelijke ruimtes. Of onderhoud aan de groen voorziening van een binnen tuin enz. Maar weet jij als huurder waar deze kosten uit bestaan? de een betaald 16 euro en een ander betaald 25 euro aan service kosten.
Toch zijn er veel verhuurders die jou wel service kosten in rekening brengen maar jou niet op de hoogte stellen waar deze kosten uit bestaan.

Wat kan je dan doen? Probeer dan eerst contact te leggen met je verhuurder, bel hem leg uit dat je graag zou willen weten waar de service kosten uit bestaan. En stuur deze persoon gelijk daarna een mailtje met de gemaakte afspraken. Mocht je dan nog geen gehoor terug krijgen. Bel of mail nog een keer, zorg wel dat je na een belletje jouw gemaakte telefonische afspraken alsnog bevestigd via mail.

Ook als hier dan totaal geen gehoor krijg. Kan je altijd een procedure starten via de huurcommissie, via de website http://www.huurcommissie.nl†kan je een document downloaden vul deze in en stuur deze naar de huurcommissie op. Deze zal dan beoordelen na onderzoek of je service kosten moet betalen en uit welke kosten deze bestaan. Of indien de verhuurder niet duidelijk kan maken waar deze kosten uitbestaan of je een deel terug krijg van de jaren dat je geen overzicht heb gekregen of het geheel aan service kosten terug krijg.

In mijn opinie zijn service kosten de melkoe van de verhuurders. Zolang huurders niet klagen kunnen zij netjes de kosten innen. Zonder duidelijke communicatie over waar de service kosten uitbestaan.

Meer informatie over servicekosten? Zie ook het burgerlijk wetboek 7 Art-7.259

PowerShell – POWER tip Load all Module

powershell_2Sometimes you need to load several modules to manage a program like Exchange. This could be time consuming and you do not have time to do that.

Its could be very helpful to load all modules at the same time. How can we do that?

Use the†Get-Module†cmdlet with the†ListAvailableswitch, and pipe the results to the†Import-Module†cmdlet.

Get-Module -ListAvailable | Import-Module

 

HardDiskSpace Calculation

This VBA script will allow you to check your diskspace usage on you servers. It give you fast way to check up without any management applications.

“) ReportFile.writeline(“Disk Space Report“) ReportFile.writeline(“

” & StrComputer & “
Drive / Mount Volume Name Total Capacity (in GB) Used Capacity (in GB) Free Space (in GB) Freespace %
” & Drv & “ ” & label & “ ” & TotSpace & “ ” & UsSpace & “ ” & FrSpace & “ ” & FrPercent & “%” &”
” & Drv & “ ” & label & “ ” & TotSpace & “ ” & UsSpace & “ ” & FrSpace & “ ” & FrPercent & “%” &”
” & Drv & “ ” & label & “ ” & TotSpace & “ ” & UsSpace & “ ” & FrSpace & “ ” & FrPercent & “%” &”