How to Fix Outlook Reminders

A populair feature of Microsoft Outlook is the Outlook calendar ability to recieve reminders for scheduled meetings and tasks. If these reminders appearing at incorrect time or not showing at all. The option to show reminders is likely disabled or the file is corrupted. By checking the status of the feature, enabling it if necessary and fixing corrupt entries, you can fix this issue and reinstate correct reminders in Outlook.

Instructions
Start Microsoft Outlook. Go to the “Tools” menu in Outlook 2003 or 2007 and select “Options.” Select “Other,” click the “Advanced Options” button and choose “Reminder Options.” In Outlook 2010, go to the “File” tab and click “Options.” Select the “Advanced” tab in the left pane and find the “Reminders” section.
Make sure that the “Display the Reminder” check box is selected in Outlook 2003 or 2007. In Outlook 2010, make sure the “Show Reminders” check box is selected. Click “OK.” If the check box was not selected, enabling it will fix the problem. If it was already selected, continue on to fix corrupt reminder files.
Exit Microsoft Outlook. In Windows XP, click the “Start” button and select “Run.” Type “outlook /cleanreminders” into the Open box and click “OK.” In Windows Vista or Windows 7, click “Start” and type “outlook /cleanreminders” into the Search box at the bottom of the Start Menu. Select “Outlook/Clean Reminders” from the result list. Microsoft Outlook opens.
Check to see if your Outlook reminders are now working. If so, the “Outlook /Clean Reminders” switch has fixed the problem. If not, continue on to the final step.
Click the “Start” button and select “Run” in Windows XP Type “outlook /resetfolders” into the Open box and click “OK.” In Windows Vista or Windows 7, click “Start” and type “outlook /resetfolders” into the Search box at the bottom of the “Start Menu.” Select “Outlook/Reset Folders” from the result list. Microsoft Outlook opens with the missing or corrupt reminder folders restored.

If the above steps does not solve your problem go to the next few steps..

Open your internet browser and go to your OWA site, some companys use https://mail.mycompany.com. In OWA 2010 you will see in the upper right corner an number, These represents your current open appointments and tasks.. Click on the open appointments and sellect “dismiss all” Exchange will reset the current appointments and appointments will reapair when you restart Outlook on your desktop.

Back-uppen van exchange mailbox DataBase duurt lang

Onlangs heb ik een melding van de servicedesk binnen gekregen dat het back-uppen van de Exchange 2010 server ongeveer 770 uur duurt en dat voor 700 Gb aan mail bestanden.

Toen ik controleerde sinds wanneer de het back-uppen van de mailbox zolang duurde kwamen we er achter dat deze al ruim anderhalve maand geen goede back-ups meer maakte. Na verloop van tijd wordt de back-up afgebroken. Dus bij een calamiteit en de failover database is ook beschadigd kan de back-up wel teruggezet worden alleen met een een database van meer dan een maand oud. Afijn het oplossen van de de back-up heeft prio.
Om te beginnen controleer je de Exchange Server, waarom gaat het back-uppen niet goed als andere back-ups wel goed gaan. Er wordt gebruik gemaakt van Acronis Back-up Solutions. Bij het inloggen op het exchange cluster zijn er 2 nodes. Via EMC zagen we dat de mailbox state van de secondary node in error state stond. In de event viewer werden er om de minut twee errors gemeld. Deze meldingen gaven aan dat de primary node waarvan de kopie gemaakt wordt niet benaderd kan worden.
Via Powershell werdt met het commando get-mailboxbasereplicastatus -identity %db-name% | fl duidelijk dat de laatste datum dat de replica gelopen had op 30 maart was de laatste keer dat er getracht verbinding te maken was de huidige dag ongeveer 3 min geleden dan de controle datum.
Met het commando Update-MailboxDatabaseCopy ñIdentity ìDB_name\Serverî ñDeleteExistingFiles Kon het repliceren van de database hersteld worden.