Rechten en Plichten huurders

te-huur-nederlandVeel mensen in Nederland huren een huis, om precies te zijn in 2012 van de 7,1 miljoen huishoudens is 41% huurder van een woning. Waarvan 2,6 miljoen onder de liberatiegrens zitten van 664,64 Euro per maand zitten.

Wat weten deze mensen eigenlijk wat hun plichten en rechten zijn? Ik persoonlijk denk dat veel mensen niet helemaal op de hoogte zijn van hun plichten en rechten. Natuurlijk dient men aan zijn huurwoning dusdanig te bewonen als of het zijn/haar eigendom is. En een gaatje in de muur te dichten moet men ook zelf doen. En natuurlijk het tijdig betalen van de huur elke maand. Het toegang verlenen aan de mensen die in opdracht van de verhuurder komen om iets te repareren enz.

Maar welke rechten hebben we eigenlijk?

Als huurder moet je in veel woningen servicekosten betalen. Dit kan zijn om een verzekering te betalen van de gemeenschappelijke ruimtes. Of onderhoud aan de groen voorziening van een binnen tuin enz. Maar weet jij als huurder waar deze kosten uit bestaan? de een betaald 16 euro en een ander betaald 25 euro aan service kosten.
Toch zijn er veel verhuurders die jou wel service kosten in rekening brengen maar jou niet op de hoogte stellen waar deze kosten uit bestaan.

Wat kan je dan doen? Probeer dan eerst contact te leggen met je verhuurder, bel hem leg uit dat je graag zou willen weten waar de service kosten uit bestaan. En stuur deze persoon gelijk daarna een mailtje met de gemaakte afspraken. Mocht je dan nog geen gehoor terug krijgen. Bel of mail nog een keer, zorg wel dat je na een belletje jouw gemaakte telefonische afspraken alsnog bevestigd via mail.

Ook als hier dan totaal geen gehoor krijg. Kan je altijd een procedure starten via de huurcommissie, via de website http://www.huurcommissie.nl†kan je een document downloaden vul deze in en stuur deze naar de huurcommissie op. Deze zal dan beoordelen na onderzoek of je service kosten moet betalen en uit welke kosten deze bestaan. Of indien de verhuurder niet duidelijk kan maken waar deze kosten uitbestaan of je een deel terug krijg van de jaren dat je geen overzicht heb gekregen of het geheel aan service kosten terug krijg.

In mijn opinie zijn service kosten de melkoe van de verhuurders. Zolang huurders niet klagen kunnen zij netjes de kosten innen. Zonder duidelijke communicatie over waar de service kosten uitbestaan.

Meer informatie over servicekosten? Zie ook het burgerlijk wetboek 7 Art-7.259