Mail – Security, Security, Security!!!

Veel software pakketen kunnen tegenwoordig e-mail ontvangen en versturen denk hierbij aan CRM pakketen (Microsoft Dynamics CRM) ERP pakketten (Microsoft Dynamics Navision)

Deze paketten hebben vaak een eigen mail connector om mail via SMTP te versturen. Dit is ook gelijk ÈÈn van de veiligste manieren om mail vanuit een applicatie te versturen en de juiste!
Microsoft Dynamics CRM 2011 heeft een eigen E-Mail router. Deze haalt mail op en kan mail vanuit CRM versturen. Voordeel is hiervan is dat indien je zeker met meerdere personen gebruik maakt van CRM deze netjes worden gearchiveerd in het pakket. Nadeel is dat je altijd gebruik moet maken van CRM zelf. Microsoft heeft hiervoor een oplossing althans voor Dynamics CRM. De Outlook plugin, hiermee kan je CRM gebruiken binnen Outlook. Wel met een side note dat bepaalde functies niet werken en dus je gebruik moet maken van de CRM applicatie zelf.. Microsoft Dynamics NAV 2009 in tegenstelling maakt gebruik alleen van zijn eigen SMTP send connector. Hiermee maak je direct een verbinding met de exchange server. Wel kan je doormiddel van een keuze kiezen om je mail te laten versturen via Outlook.

Deze functie heeft wel een nadeel, je zult bij het versturen van een mailtje altijd een melding krijgen dat NAV verbinding wil maken met je Outlook client. Echter deze melding heeft Microsoft ingebouwd om dat er bepaalde virussen anders zonder jouw medeweten een mailtje kunnen versturen naar iedereen in jouw adress boek. Door goede spam filters en virusscanners zijn deze virussen vrij ongevaarlijk geworden. Toch moet hier wel bij nagedacht worden is mijn mening. Je kan altijd nog een virus op je PC krijgen. Al vertrouwen steeds meer mensen er op dat zij uitgezonderd zijn en nooit een virus kunnen krijgen. Persoonlijk vind ik zulke mensen een gevaar voor het netwerk. Ik zou daarom ook nooit zomaar externe medewerkers op mijn netwerk willen toestaan.

Ook het geforceerd open breken van je Outlook client wat mogelijk is je krijgt dan een soort gelijke melding als deze;†”A program is trying to send an e-mail message on your behalf. If this is unexpected, click Deny and verify your antivirus software is up-to-date.” Dit is voor mij een vrij vriendelijke melding om aan te geven dat een ander programma een mail wilt versturen via jouw client. Ik vind het daarom ook onverantwoord dat men in het register key’s gaan aanpassen omdat ze de melding vervelend vinden. Daarnaast als dit een vrij bekend programma is kan je vaak op de website van de fabrikant een Outlook plugin vinden waardoor toegang altijd wordt toegestaan voor deze applicatie.