HardDiskSpace Calculation

This VBA script will allow you to check your diskspace usage on you servers. It give you fast way to check up without any management applications.

“) ReportFile.writeline(“Disk Space Report“) ReportFile.writeline(“

” & StrComputer & “
Drive / Mount Volume Name Total Capacity (in GB) Used Capacity (in GB) Free Space (in GB) Freespace %
” & Drv & “ ” & label & “ ” & TotSpace & “ ” & UsSpace & “ ” & FrSpace & “ ” & FrPercent & “%” &”
” & Drv & “ ” & label & “ ” & TotSpace & “ ” & UsSpace & “ ” & FrSpace & “ ” & FrPercent & “%” &”
” & Drv & “ ” & label & “ ” & TotSpace & “ ” & UsSpace & “ ” & FrSpace & “ ” & FrPercent & “%” &”

How to Fix Outlook Reminders

A populair feature of Microsoft Outlook is the Outlook calendar ability to recieve reminders for scheduled meetings and tasks. If these reminders appearing at incorrect time or not showing at all. The option to show reminders is likely disabled or the file is corrupted. By checking the status of the feature, enabling it if necessary and fixing corrupt entries, you can fix this issue and reinstate correct reminders in Outlook.

Instructions
Start Microsoft Outlook. Go to the “Tools” menu in Outlook 2003 or 2007 and select “Options.” Select “Other,” click the “Advanced Options” button and choose “Reminder Options.” In Outlook 2010, go to the “File” tab and click “Options.” Select the “Advanced” tab in the left pane and find the “Reminders” section.
Make sure that the “Display the Reminder” check box is selected in Outlook 2003 or 2007. In Outlook 2010, make sure the “Show Reminders” check box is selected. Click “OK.” If the check box was not selected, enabling it will fix the problem. If it was already selected, continue on to fix corrupt reminder files.
Exit Microsoft Outlook. In Windows XP, click the “Start” button and select “Run.” Type “outlook /cleanreminders” into the Open box and click “OK.” In Windows Vista or Windows 7, click “Start” and type “outlook /cleanreminders” into the Search box at the bottom of the Start Menu. Select “Outlook/Clean Reminders” from the result list. Microsoft Outlook opens.
Check to see if your Outlook reminders are now working. If so, the “Outlook /Clean Reminders” switch has fixed the problem. If not, continue on to the final step.
Click the “Start” button and select “Run” in Windows XP Type “outlook /resetfolders” into the Open box and click “OK.” In Windows Vista or Windows 7, click “Start” and type “outlook /resetfolders” into the Search box at the bottom of the “Start Menu.” Select “Outlook/Reset Folders” from the result list. Microsoft Outlook opens with the missing or corrupt reminder folders restored.

If the above steps does not solve your problem go to the next few steps..

Open your internet browser and go to your OWA site, some companys use https://mail.mycompany.com. In OWA 2010 you will see in the upper right corner an number, These represents your current open appointments and tasks.. Click on the open appointments and sellect “dismiss all” Exchange will reset the current appointments and appointments will reapair when you restart Outlook on your desktop.

Het leed dat License Key heet

Op het moment in 2002 toen Windows XP uitkwam was er ruim 35 dagen voor het

uitkomen de OEM-SPL Licentie bekend die OEM bouwers zoals DELL, HP, Packer Bell gebruiken om een single preimaged systeem te activeren. in 2004 Heeft microsoft WGA geÔntroduceerd. Hiermee werden hacks om eigen licentie key’s te activeren moeilijker gemaakt maar niet onmogelijk.

Vandaag was ik bij een klant die een virus had op zijn computer. De machine gaf al snel een BSOD met de meldi
ng 0x0000007B deze melding houd eigenlijk in dat de SATA drivers niet geladen kunnen worden. Oplossing is vaak windows opnieuw te installeren en de machine terug in het netwerk plaatsen. Echter Windows installeren is vaak het probleem niet, maar het instellen van de License key.
Na de installatie van Windows XP SP2 kwamen we in het login scherm. Echter bij het proberen in te loggen op de machine moesten we direct de machine activeren. Normaal geen probleem, alleen nu omdat de netwerk kaart niet was geÔnstalleerd konden we niet via het internet activeren. Hierom de telefonische keuze gemaakt. Hierbij heb je een 5×5 cijferig †key Product ID die je telefonisch moet opgeven. Hierna krijg je een gegenereerde code terug die je zelf moet intikken in windows en het systeem is geactiveerd. Helaas werd deze code niet gegenereerd. Ook omdat we niet konden inloggen en het systeem niet in konden getracht een ander installatie medium te gebruiken. Hierbij dezelfde uitkomst, wel konden we nu inloggen maar het systeem niet activeren. Na ruim 5 uur te hebben geprobeerd om maar een werkend systeem te installeren de keuze gemaakt om de machine op kantoor te laten installeren door onze servicedesk. Daar zijn meer juiste installatie media’s beschikbaar en dus ook mogelijk om een goede installatie voor elkaar te krijgen.